W samochodach z okresami przeglądów LongLIfe wskazania należy cofnąć odpowiednim przyrządem diagnostycznym.


Cofnięcie wskazania przeglądu bez odpowiedniego oprogramowania skutkuje przejściem na stały okres między przeglądami.